Company.info

Company.info is de grootste online database over het bedrijfsleven. Company.info bevat van elke organisatie in Nederland een kwalitatief, actueel en compleet bedrijfsprofiel. Door Company.info te gebruiken, weet u met wie u zaken doet en kunt u deze kennis gebruiken om successen te behalen.

Company.info is begonnen in 1998 en inmiddels uitgegroeid tot marktleider. In 2012 is Company,.info onderdeel van de FD Mediagroep geworden en datapartner van het FD. In 2015 Company.info gefuseerd met Webservices.nl. Met de handige functies, gebruiksvriendelijkheid en rijke datatoepassingen is Company.info dé tool voor professionals die hun business datagedreven willen sturen.

Compleet                                                                                                                                                                                 Bedrijfsinformatie: dynamisch over alle organisaties (meer dan 2,5 miljoen) in Nederland                                                                                                                                                                                                 Bedrijfsnieuws: geselecteerd uit 800+ bronnen waaronder het FD en de KvK

Altijd beschikbaar                                                                                                                                                                                                  Portaal: u kunt met één klik bedrijfsinformatie halen in Company.info                                                                                                                                                                                                   Webservice: u kunt automatisch bedrijfsinformatie koppelen aan uw CRM, ERP e.d.

Gebruiksvriendelijk                                                                                                                                                                                                                                     Toegankelijk, makkelijk en intuïtief in gebruik

Betrouwbaar                                                                                                                                                                                                                                     Altijd actueel en onderdeel van de FD mediagroep

Lees verder
Contact
Sales Support salessupport@fd.nl +31(20) 592 85 85
Order & Traffic order@fd.nl +31(20) 592 85 65
Aanmelden Nieuwsbrief
Aanmelden Nieuwsbrief
English
English
Nederlands
Nederlands